Zanim zaczniesz

Zastanów się nad tym czy przypadkiem nie istnieje już Koło zajmujące się podobną tematyką i czy połączenie sił nie byłoby lepszym rozwiązaniem.

Duży odsetek nowych Kół zamyka się po pierwszym roku działania, dlatego warto się zastanowić czy nie warto swoimi pomysłami na projekty zasilić szeregów Kół, które trudny początek mają już za sobą.

Decyzja podjęta! Co dalej?

Przed podjęciem działań formalnych warto porządnie przemyśleć kwestię Opiekuna Koła Naukowego. W toku studiów natrafiamy na wielu wspaniałych prowadzących. Powinna to być osoba, z którą łatwo o kontakt i na której można polegać.

Z potencjalnymi kandydatami do Koła porozmawiajcie z Opiekunem o tym, jak chcecie działać i jakie projekty realizować.

Warto jednak pamiętać, że Koło tematyką swojej działalności musi nawiązywać do Katedry, przy której będzie działało i w której pracuje Opiekun.

Zanim zaczniecie prosić różnych ważnych ludzi o pozwolenie na założenie Koła, należy zorganizować spotkanie i wspólnie zapoznać się z dokumentami i regulacjami, które obowiązują Koło i jego Opiekuna:

Powinniście razem opracować statut na podstawie wyżej podanego wzoru (możecie go dowolnie edytować, byle był zgodny z prawem i procedurami obowiązującymi na Uczelni). Musi on zostać zatwierdzony przez Dział Nauczania. Osobą kontaktową jest Pani Edyta Janicka, która pracuje w pokoju 108 na I piętrze w Budynku Głównym UEK. Pytania dotyczące statutu można też zadawać mailowo pod adresem: janickae@uek.krakow.pl.

Po zatwierdzeniu Statutu musicie go przegłosować podczas spotkania Walnego Zgromadzenia Członków Koła (czyli wszyskich Kołowiczów), wybrać Władze Koła i sporządzić protokół z wyborów i listę Członków Założycieli, na której znajdą się dane takie jak:

  • imię i nazwisko,
  • rok i kierunek studiów,
  • w przypadku Zarządu również numer telefonu i adres e-mail.

Na podstawie tej listy uzupełniacie jeszcze dodatkowe Oświadczenie o składzie Członków. Jest to istotne w związku z finansowaniem organizacji. Te, których osoby spoza UEK przekraczają 10% nie są finansowane z budżetu, który dostajemy od Parlamentu Studenckiego.

Kiedy masz już wszystkie dokumenty, możesz rozpocząć wycieczkę po zgody na zawiązanie Koła. Opracowałam dla Ciebie Podanie, dzięki któremu nie będziesz musiał pisać identyczny pism do różnych organów. 

Patrząc na dokument, wszystko wydaje się być bardzo przejrzyste, prawda?

Droga jest prosta. Oczywiście, możesz ją odbyć zostawiając po prostu pismo w kolejnych sekretariatach, ale mam dla Ciebie dobrą radę: wykorzystaj drogę do założenia Koła jako możliwość do nawiązania kontaktów i stworzenia pierwszych relacji w środowisku akademickim i naukowym. Podczas działalności na pewno Ci się przydadzą, gwarantuję Ci.

Kierownik katedry

Po rozmowie z Opiekunem warto razem umówić się do kierownika katedry, przy której Koło ma działać, omówić przyszłą działalność, zapytać na ile przy realizacji celów czy rekrutacji mogą pomóc Wam pracownicy katedry. Jeśli rozmowa przebiegnie po Waszej myśli, jest to moment, kiedy zwracacie się z prośbą o wypełnienie pierwszego wiersza w tabeli.

Ważne! Poproście, aby w sekcji „komentarz” kierownik wskazał Opiekuna.

Dziekan Kolegium

Drugi krok to Dziekan Kolegium, w którym działacie. Obecnie działamy w trzech Kolegiach:

  • Ekonomii, Finansów i Prawa,
  • Nauk o Zarządzaniu i Jakości,
  • Gospodarki i Administracji Publicznej.

Dziekani są odpowiedzialni za rozwój działalności naukowej w swoich Kolegiach, często wspierają Koła Naukowe w ich przedsięwzięciach (również finansowo), dlatego warto przyjść, przedstawić się i powiedzieć kilka zdań o swojej przyszłej działalności. Później będzie zdecydowanie łatwiej prosić o wsparcie i rozmawiać o tym, czego potrzebujecie.

Władze Studenckie

Czyli Rada Kół Naukowych i organ kolegialny wszystkich organizacji studenckich na UEK – Parlament Studencki. To z nami będziesz pracował najczęściej. Rada jest pierwszą deską ratunku, kiedy pojawiają się problemy czy niewiadome, a Parlament kolejną, kiedy Rada nie będzie mogła pomóc.

Pamiętaj, że tymi organizacjami kierują studenci – tacy sami jak Ty. Chcemy być dla Ciebie partnerami, pomóc Twojej organizacji móc wykorzystać swój potencjał i rozwijać się tak, aby przynieść możliwie najwięcej korzyści jej członkom, środowisku akademickiemu i Uczelni.

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

Kiedy masz już uzupełnioną tabelkę na drugiej stronie podania, wybierasz się do rektoratu. Znajduje się on na pierwszym piętrze w Budynku Głównym Uczelni. Rektor ds. Kształcenia i Studentów pracuje w pok. 120. Namawiam, żeby umówić się i osobiście poprosić o pozwolenie na zawiązanie Koła, ale jeśli nie będzie terminów,  to po prostu składasz wszystkie zdobyte do tej pory dokumenty i po kilku dniach jest do odbioru zgoda.

Zrobione!

Po otrzymaniu zgody, zanosisz wszystko do wspomnianej wyżej w tekście Pani Edyty Janickiej i… czekasz na dobre wieści!