Salę należy rezerwować z możliwie największym wyprzedzeniem (przynajmniej tydzień). 

Pismo należy wypełnić podając nr sali oraz dokładną datę i godzinę rezerwacji sali.

Następnie, podajemy powód rezerwacji, ewentualnie liczbę uczestników, aby w razie niedostępności sali, o którą prośba jest skierowana, dobrać inną o podobnej liczbie miejsc. 

Dokument podpisujemy, podbijamy i zanosimy do Działu Harmonogramów – Budynek Główny, I piętro, pokój 106 (po lewej stronie w korytarzu).

W Dziale Harmonogramów mogą nas spotkać 2 scenariusze:

1. Należy poprosić prowadzących o przełożenie zajęć z tej sali do innej proponowanej przez Dział Harmonogramów – w tym celu dostajemy listę zajęć, które odbywają się w danych godzinach w sali, którą chcemy zarezerwować oraz informację, który prowadzący ma w niej wtedy zajęcia i jakie. Pani z Działu Harmonogramów obok wpisuje proponowane sale na zamianę. Wystarczy napisać maila i poprosić o zamianę. 

Wzór wiadomości:

Szanowny Pani/e ………… (Tytuł naukowy) , 

w imieniu Koła Naukowego ….. (nazwa koła) zwracam się do Pana/Pani z prośbą o pozwolenie na zamianę sali w dniu ….  w godz. ….  z sali …. w Pawilonie …. na salę …. w Pawilonie ….
Jest to związane z organizacją …… (krótki opis przedsięwzięcia).
Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Z wyrazami szacunku,
…… (Imię i nazwisko)
Koło Naukowe ….. (nazwa Koła) 
 
 
Następnie po uzyskaniu zgód – drukujemy je i zanosimy razem z otrzymaną listą do Działu Harmonogramów, gdzie Panie nanoszą zmiany plany zajęć.
 
 
2. Sala jest wolna – Dział Harmonogramów rezerwuje salę od razu.
UWAGA!!! Po zarezerwowaniu sali, pismo zostaje przekazane kierownikowi Działu Harmonogramów do podpisu i jest do odbioru dopiero najwcześniej następnego dnia. Zdarza się jednak, że na podpis należy czekać dłużej. 
 
 
Odebranemu pismu robimy zdjęcie, by mieć dowód elektroniczny w razie, gdyby się gdzieś zawieruszyło i zanosimy do portierni w Pawilonie, gdzie mamy rezerwację. Na podstawie tego pisma w dniu rezerwacji portier wydaje klucz osobie z Koła.
Bez dostarczonego pisma, portier ma prawo klucza nie wydać.

Godziny otwarcia Działu Harmonogramów

Poniedziałek: 11:00 - 14:00
Wtorek: 11:00 - 14:00
Środa: Nieczynne
Czwartek: 11:00 - 14:00
Piątek: 11:00 - 14:00

Wzór pisma do pobrania

Kliknij w ikonę dokumentu