Listę Członków wraz z oświadczeniem o składzie aktualizujemy za pomocą systemu Organizacje UEK.

Jest to nasz wewnętrzny system, który służy również do tworzenia preliminarzy na kolejny rok, sprawozdań finansowych czy jako książka kontaktowa do innych Kół.

Logowanie

Samo logowanie nie jest skomplikowane: wpisujesz adres e-mail i hasło, klikasz "zaloguj" i działasz.
Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie masz hasła, ale masz dostęp do dotychczasowego adresu e-mail koła, możesz samodzielnie odzyskać hasło klikając "Zapomniałem hasła".
Jeśli nie masz dostępu ani do systemu, ani do adresu e-mail, skontaktuj się proszę z Przewodniczącym Rady Kół Naukowych, który może zresetować Twoje hasło.

Po zalogowaniu zobaczysz komunikaty od Zarządu Rady Kół Naukowych i menu po lewej stronie. Wśród opcji z Menu tą, która interesuje Cię teraz jest „Członkowie organizacji”, klikasz ją i wybierasz swoją organizację.

Wybierając swoją organizację masz możliwość podejrzeć listę Członków oraz ją edytować. Chcąc zaktualizować listę członków, kliknij opcję „Edytuj członków”.

Chcąc edytować listę możesz usuwać osoby, które nie są już Członkami Koła klikając czerwony przycisk „Usuń” lub dodawać nowych. Na końcu listy znajduje się zielony przycisk „Dodaj członka +”, po kliknięciu, pojawi się kolejny wiersz, w który możesz wpisać dane.

Kiedy lista będzie gotowa, na końcu strony pod opcją dodania członka znajduje się przycisk „Zapisz”, który należy kliknąć. Po kliknięciu powinna wyświetlić się lista i informacja na zielonym tle „Wprowadzono poprawnie członków Organizacji. Nie zapomnij wygenerować wniosku!”. 

Aby wygenerować wniosek, o którym system Cię informuje, z Menu należy wybrać opcję „Wnioski”, a następnie organizację, którą zarządzasz, a następnie u dołu strony opcję „Członkowie organizacji”. Po jej kliknięciu, system każe Ci ponownie wybrać Twoją organizację, jednak na samej górze strony zobaczysz zielony prostokąt z informacją „Poprawnie wygenerowano wniosek”.

Po ponownym wybraniu organizacji zobaczysz listę wniosków, w której pojawi się nowy, wygenerowany przez Ciebie wniosek. Wśród akcji po prawej stronie będziesz miał możliwość potwierdzenia, usunięcia i podglądu. Podejrzyj wniosek, sprawdź czy wszystko jest tak, jak powinno być i jeśli wszystko jest OK – Potwierdź wniosek. 

Status Twojego wniosku zmieni się na „Potwierdzony”, a po prawej stronie w kolumnie „Akcje” będziesz mógł pobrać dwa dokumenty – Członkowie organizacji i Oświadczenie o ilości członków. Wydrukuj oba dokumenty, podpisz, obij pieczątką i dostarcz do Działu Nauczania. 

Osobą obsługującą Koła Naukowe jest Pani Edyta Janicka, która pracuje w pokoju 108 na pierwszym piętrze Budynku Głównego. Listy członków dostarczamy przynajmniej dwa razy w roku – do 10 lipca i do 15 grudnia.