Sale RKN

Rada Kół Naukowych udostępnia pomieszczenia w Pawilonie A w sali -109 do dyspozycji członków Kół Naukowych przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Można w nich spokojnie pracować, przeprowadzić spotkanie lub warsztat, odpocząć, porozmawiać i spotkać członków innych Kół. W sali dostępna jest drukarka lub, po zgłoszeniu potrzeby do prezesa Zarządu Rady Kół Naukowych, laptop. W sali znajdują się tablice suchościeralne i korkowe, aby efektywnie pracować i planować w grupach. W sali jest także kącik gospodarczy z czajnikiem, zlewem oraz lodówką dostępnymi dla wszystkich jej użytkowników.

Klucz jest dostępny do odbioru na portierni w Pawilonie C. Dostęp do klucza ma każdy Prezes Koła Naukowego, który jest zarejestrowany w serwisie organizacje.uek.krakow.pl i posiada zaktualizowana listę członków wraz z określonymi funkcjami.

Rezerwacja Sal

By zarezerwować salę, należy 3 dni wcześniej wysłać e-mail na adres rkn.uek@gmail.com w temacie wpisując:

– by zarezerwować salę dużą: „Rezerwacja Sali [DUŻA]”,
– by zarezerwować salę małą: „Rezerwacja Sali [MAŁA]”.
W treści prosimy także o podanie nazwy Koła Naukowego, cel, godziny rezerwacji, imię i nazwisko osoby rezerwującej salę oraz jej funkcję w Kole.

Kalendarz