Rada

W skład rady wchodzą wszystkie Koła Naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Naszym celem jest pomoc Kołom Naukowym oraz promocja nauki wśród studentów.

W trakcie każdego roku akademickiego Rada przeprowadza Targi Kół Naukowych, na których Koła Naukowe mają możliwość zaprezentowania swojej działalności społeczności akademickiej oraz Uroczystą Sesję Referatową, która ma na celu stworzenie możliwości dla studentów i członków Kół Naukowych do tworzenia dorobku naukowego.

Aktualny Zarząd Rady Kół Naukowych dostępny jest na podstronie Zarząd.

Jeśli szukasz pełnej listy Kół Naukowych działającej na Uczelni, to znajdziesz na stronie organizacje.uek.krakow.pl